Politica de confidenţialitate

Date cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza Exclusive Doors informaţii referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Exclusive Doors, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Orice persoană care accesează Site-ul şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe acest Site, îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza Exclusive Doors informaţii referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Exclusive Doors, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Orice persoană care accesează Site-ul şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe acest Site, îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

  • marketingul (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale şi comercializarea produselor şi serviciilor Exclusive Doors precum şi a produselor şi serviciilor partenerilor Exclusive Doors prin orice mijloc de comunicare, mai puţin apelarea automată care nu necesită intervenţia unui operator uman (scrisori, broşuri, alte materiale tipărite);
  • în scopul furnizării serviciilor sau produselor Exclusive Doors prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluţionarea cererilor şi a reclamaţiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
  • stocarea şi procesarea acelor informaţii care ajută Exclusive Doors să îmbunătăţească produsele şi serviciile oferite precum şi relaţia cu clienţii săi;
  • prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Exclusive Doors în vederea efectuării de studii de piaţă;
  • alte activităţi întreprinse de Exclusive Doors şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

Exclusive Doors are dreptul de a dezvălui informaţia unor terţe persoane desemnate/împuternicite de Exclusive Doors să vândă pentru şi/sau în numele Exclusive Doors serviciile şi produsele Exclusive Doors precum şi persoanelor implicate în procesele menţionate la punctele de mai sus precum şi altor persoane, în condiţiile legii.

Accesarea Site-ului în continuare şi trimiterea formularelor de contact echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate. În cazul în care utilizatorul nu doreşte ca Exclusive Doors să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menţionate mai sus, utilizatorul va trimite o scrisoare către Excluisve Doors la adresa: Exclusive Doors Style S.R.L., Airport Plaza, Drumul Gării Odăi A1, Parter, Camera G04, Otopeni, 075100, judeţ Ilfov, precizând scopurile pentru care nu doreşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii care furnizează Exclusive Doors date cu caracter personal prin intermediul accesării Site-ului au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea 677/2001, respectiv dreptul de acces şi intervenţie la acestea, de opoziţie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a se adresa justiţiei.