Termeni şi condiţii

Toţi utilizatorii site-ului www.groke.ro (“Site-ul”) se obligă să respecte prezentele Condiţii Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiţionată a acestor Condiţii Generale. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii Generale vă rugăm să nu continuaţi accesarea Site-ului.

Pentru scopul acestor Condiţii Generale pentru utilizarea Site-ului, Exclusive Doors este S.C. Exclusive Doors Style S.R.L. cu sediul în Otopeni, Drumul Gării Odăi A1, Parter, Camera G04, 075100, judeţ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/2359/2011, CUI/CIF nr. RO 29080075, operator de date cu caracter personal nr. xxx.

Drepturile asupra Site-ului

Exclusive Doors deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi întreg conţinutul Site-ului incluzând fără a se limita la, imaginile, muzica, informaţiile despre produsele şi serviciile Exclusive Doors şi orice alte date şi aplicaţii prezentate pe Site. Acestea sunt protejate prin legislaţia drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afişarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului şi graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul şi forma Site-ului, sub sancţiunile prevăzute de lege. Exclusive Doors sau partenerii săi comerciali este/sunt deţinătorul(ii) drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor şi bazelor de date prezentate pe Site şi utilizatorii sunt obligaţi să respecte aceste drepturi şi să nu le aducă nicio atingere.
Scopul Site-ului şi neangajarea răspunderii

Site-ul îşi propune să ofere utilizatorilor informaţii corecte şi actuale cu privire la serviciile şi produsele oferite de Exclusive Doors, cu privire la modalitatea de contractare a acestora precum şi orice informaţii necesare şi utile utilizatorilor privind utilizarea produselor şi serviciilor Exclusive Doors. Site-ul este menit să participe la îmbunătăţirea relaţiei dintre Exclusive Doors şi clienţii săi în sensul de a uşura comunicarea dintre Exclusive Doors şi clienţi ceea ce conduce la îmbunătăţirea comercializării produselor şi serviciilor Exclusive Doors. Exclusive Doors depune toate diligenţele pentru a oferi informaţii actuale privind serviciile şi produsele sale şi pentru a actualiza conţinutul Site-ului. Cu toate acestea, Exclusive Doors nu garantează asupra actualităţii informaţiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, Exclusive Doors nu garantează că Site-ul nu va conţine anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. Exclusive Doors însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informaţie furnizată prin intermediul Site-ului.

Utilizatorii îşi pot procura anumite servicii şi produse Exclusive Doors prin intermediul Site-ului accesând câmpurile expres menţionate în acest sens. În cazul în care utilizatorii intenţionează să facă o alegere fundamentată privind achiziţionarea produselor şi serviciilor Exclusive Doors, se recomandă contactarea surselor prezentate în mod expres pentru astfel de scopuri pe Site precum şi personalul din magazinele Exclusive Doors sau contactarea dealer-ilor Exclusive Doors.

Exclusive Doors îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral şi fără nicio notificare prealabilă conţinutul, forma de prezentare şi/sau structura Site-ului, în orice moment şi nu va avea nicio răspundere în acest sens şi/sau aceste Condiţii Generale, modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afişarea Condiţiilor Generale modificate pe Site.

Utilizatorii îşi pot procura anumite servicii şi produse Exclusive Doors prin intermediul Site-ului accesând câmpurile expres menţionate în acest sens. În cazul în care utilizatorii intenţionează să facă o alegere fundamentată privind achiziţionarea produselor şi serviciilor Exclusive Doors, se recomandă contactarea surselor prezentate în mod expres pentru astfel de scopuri pe Site precum şi personalul din magazinele Exclusive Doors sau contactarea dealer-ilor Exclusive Doors.

Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, Exclusive Doors nefiind răspunzător şi neasumandu-şi nicio obligaţie pentru conţinutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către Exclusive Doors a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.